Inta Ruka rāda, cik dažādi cilvēki mīt zem vienām un tām pašām debesīm

Šobrīd Mūkusalas mākslas salonā skatāma fotogrāfes Intas Rukas izstāde „Zem tām pašām debesīm”, novembrī izstāde ceļos uz Balviem. Intas Rukas iecere bijusi, par atskaites punktu ņemot vienu apdzīvotu vietu – šai gadījumā Balvus un apkaimi -  uzzīmēt visas Latvijas kopainu, pierakstīt 20. -21. gadsimta vēstures notikumus.
Komentāri

Kategorijas