Klajā nācis mākslas zinātnieces Daces Lambergas pētījums par simbolismu

Izdevniecībā „Neputns” klajā nācis mākslas zinātnieces Daces Lambergas pētījums „Latvijas māksla simbolisma laikmetā”. Tajā sniegts ieskats simbolisma vēsturē Eiropā un tā izpausmēs Latvijas mākslā. Dace Lamberga daudzreiz veidojusi simbolismam veltītas izstādes arī ārpus Latvijas, viņa bija viena no 2018.gada izstādes Orsē muzejā Parīzē „Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstīs” kuratorēm.