Fosīlijas, gramatika, IT un Moricsalas flora

Saruna par Zinātnieku nakti ar diviem tās dalībniekiem Valtu Ernštreitu, LU Lībiešu institūta vaditāju, un Raimondu Kasparinski, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asociēto profesoru. Tiek apskatīts plašs tēmu loks – sākot ar senām dzīvnieku fosilijām un lībiešu un latviešu valodas gramatikām līdz pat IT izmantošanai valodniecībā un Moricsalas floras izmaiņām gadu simtos. Un, šķiet, ka raidījuma viesi nonāca arī pie idejām par starpdisciplināru pētniecības projektu sākšanu.
Komentāri

Kategorijas