Peļķe, dīķītis vai pamatīga ūdenskrātuve - pazemes ezeri Latvijā

Dažādas saldūdens krātuves atrodamas ne tikai virs zemes, un to mums netrūkst, bet arī pazemē. Tādi ir arī pazemes ezeri. Cik daudz par tiem zinām, kā veidojušies pazemes ezeri Latvijā un kas tajos dzīvo?
Komentāri

Kategorijas