5G un māņticība Latvijā

Līdz ar telekompāniju paziņojumiem par 5G bāzes staciju uzstādīšanu, Latvijas publiskajā telpā parādījās arī bažas par šo staciju radītajiem draudiem cilvēku veselībai. Mediji jau gana skaidrojuši, ka satraukumam nav pamata. Taču tas, cik viegli cilvēki akceptē šādus stāstus, mudināja mūs meklēt atbildi uz jautājumu, kāpēc vēl 21. gadsimtā liela loma pasaules izziņas procesā ir māņticībai.
Komentāri

Kategorijas