Latviešu valodas apguve skoliņās ārpus Latvijas. Atziņas pēc mācībām skolotājiem

Pārrunājam, kā veiksmīgāk apgūt latviešu valodu ārlatviešu skoliņās, kā radoši valodas apguvi saistīt ar tradīciju iepazīšanu, teātra spēli un citām skoliņu aktivitātēm un ko īsti nozīmē integrēta latviešu valodas apguve diasporas skoliņās. Pieredze un gūtajās atziņas pēc Latvijas valsts aģentūras diasporas skolotāju kursiem.
Komentāri

Kategorijas