Mežu izciršana: Zemkopības ministrija rosina cirst tievākus kokus, dabas draugi iebilst

0.0
Meži un koku izciršana: Zemkopības ministrija piedāvā mainīt koku ciršanas noteikumus, kas ļautu cirst jaunākus un tievākus kokus. Pret to iebilst dabas aizsardzības organizācijas, uzskatot, ka šādi noteikumi balstīti tikai saimnieciskos apsvērumos un apdraud dabas daudzveidību. Kā sabalansēt šīs intereses?