Veselības un auglības riti Jāņos

Klausieties, kādus veselības un auglības ritus Jāņos iesaka veikt folkloriste, jostu audēja Inese Krūmiņa, Latvijas Universitātes doktorante Ieva Ančevska un mākslas zinātnieks Guntars Zaķis. Līgotnes skandē Iveta un Vidvuds Medeņi.
Komentāri

Kategorijas