Sarunas ar bērniem - viens no būtiskākajiem labu attiecību elementiem ģimenē

Sarunas ar bērniem ir viens no būtiskākajiem labu attiecību elementiem ģimenē, bet Valsts bērnu tiesību aizsadzības inspekcijai jaunieši esejās atklāj, par ko ar vecākiem nespēj sarunāties?
Komentāri

Kategorijas