Bibliotēka Varakļānu muižas pilī - viena no grāfa Borha veiktām pasaules radīšanām

Raidījumu ciklā, kas top gaidot Latvijas Nacionālās bibliotēkas jubilejas izstādi, kurā stāstīs par tām muižu, mācību iestāžu, biedrību bibliotēkām, kuru grāmatas ieplūda tieši pirms simt gadiem dibinātās Latvijas Valsts bibliotēkas krājumā, šoreiz - Varakļānu muižas pils bibliotēka. Tas ir stāsts par izcilu personību - grāfu Mihelu Janu Borhu.