Skolēnu morālā audzināšana: tai jābūt vecāku un skolas sadarbībai

Tikko iznācis Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātniskā institūta vadošā pētnieka Manuela Fernandeza veikts pētījums par skolēnu morālo audzināšanu Latvijas skolās. Kāda tā ir šobrīd un kā to redz izglītības satura reformas projekta Skola2030 autori?
Komentāri

Kategorijas