Valsts kontrole pievēršas infrastruktūras objektu revidēšanai pašvaldībās

Valsts kontroles publiskais aicinājums sabiedrībai iesaistīties revīzijas objektu identificēšanā ir guvis lielu atsaucību un rezultātā rosinājis revidentus paplašināt plānotās revīzijas apjomus, par ko Valsts kontrole pateicas ikvienam informācijas sniedzējam. Konkrētajā revīzijā Valsts kontrole pievēršas tādiem objektiem, kas uzbūvēti par ES fondu finansējumu un Valsts kases izsniegtu aizņēmumu.
Komentāri

Kategorijas