Eiropas diasporas pilsoniskā līdzdalība: politiskais profils un vērtību analīze

Kas motivē ārlatviešus Eiropā iesaistīties latviešu biedrību darbā, piedalīties vēlēšanās, ziedot labdarībai, aktīvi komentēt visai sabiedrībai svarīgas norises sociālajos tīklos? Kādi ir šķēršļi, kas traucē viņus iesaistīties savu mītnes zemju sabiedriskajā dzīvē?
Komentāri

Kategorijas