Interešu izglītība ir nozīmīga bērna attīstībā. Trūkst analīzes par izglītības saturu

Kā mainījusies interešu izglītība un cik svarīga tā bērna spēju daudzpusīgai attīstīšanai? Sarunājamies ar simpozija "Interešu izglītība 21.gadsimtā: radošums, personība, karjera" veidotājiem.
Komentāri

Kategorijas