Kas bija Saša Vladijs?

Uz vairākām no fabrikas Bellacord Ellectro skaņuplatēm pagājušā gadsimta 30. gados tika norādīts autora vārds un uzvārds – Saša Vladijs. Par vārda īpašnieka izcelsmi grūti bija nojaust arī, to lasot preses slejās. Ja pateikšu, ka šī mūziķa īstais vārds ir Aleksandrs Okolo-Kulaks, tad uzreiz sapratīsiet, kāpēc bija vajadzīgs pseidonīms, sevišķi vieglajā žanrā, kur mūziķus piesaka biežāk nekā operu atskaņojumos. 23. martā apritēja apaļi 30 gadi kopš šī skaņraža nāves, tad nu īsumā atskatīsimies uz Sašas Vladija veikumu mūsu populārajā žanrā.