Apustulisko darbu sērijā - Pāvila darbi Ņikitas Andrejeva tulkojumā

Latvijas Bībeles biedrības kūrētajā apustulisko darbu sērijā tiek izdoti ārpus Bībeles kanona palikušie agrīnās kristietības teksti. Jau iznākuši: Toma evaņģēlijs, Pētera evaņģēlijs un Pētera apokalipse, Barnabas vēstule, Filipa evaņģēlijs, visi no tiem latviski iznākuši pirmoreiz. Nesenākais sērijas izdevums - Pāvila darbi Ņikitas Andrejeva tulkojumā. Par Pāvila darbu autorību, literāro stilu, ietverto vēstījumu saruna raidījumā.
Komentāri

Kategorijas