Likumi Vecajā un Jaunajā derībā un atbildība Dieva priekšā

Saruna par likumiem Vecajā un Jaunajā derībā, arī par laicīgiem un garīgiem likumiem un atbildību Dieva priekšā. Vārds likums bieži parādās Svēto Rakstu kontekstā, tātad tas ir kaut kas svarīgs jau no paša pirmsākuma. Raidījumā Pāri mums pašiem sarunājas Reformātu Bībeles draudzes mācītājs Ansis Sauka un draudzes vecākais Egīls Šmagris, kā arī Rīgas Reformātu draudzes mācītājs Ungars Gulbis.
Komentāri

Kategorijas