Inguna Daukste-Silasproģe turpina latviešu bēgļu un trimdas laika izpēti

0.0
Literatūrzinātniece Inguna Daukstes-Silasproģes turpina latviešu bēgļu un trimdas laika izpēti monogrāfijā “Gaidot laivu. Latviešu rakstnieki bēgļu ceļos Zviedrijā”. Literārās liecības, dokumentāli fiksējumi sarakstē, atmiņās un apcerēs.