Negodīga komercprakse: patērētāju tiesību aizstāvju un tirgzinības speciālistu viedokļi

Vai pircēju maldināšana ir patērētāju tiesību pārkāpums un vai negodīga komercprakse un patērētāju maldināšana ir viens un tas pats? Kāda rīcība ir patērētāju maldināšana? Patērētājiem un viņu tiesību aizstāvjiem šajā jautājumā būs viens viedoklis, bet tirgzinības speciālistiem – cits. Uzklausām abu pušu viedokļus.
Komentāri

Kategorijas