Velga Krile. Dzejoļu krājums "Sikspārnis. Rekviēms"

„Īsts ir vienīgi mirklis, negaidi vairāk par to”. Šie vārdi pieder dzejniecei Velgai Krilei – vienlaikus spēcīgai autorei un trauslam cilvēkam. Velgas Kriles loma latviešu literatūrā šobrīd tiek pētīta rūpīgi, bet ne pietiekamā apjomā. Tieši tāpēc par Velgas Kriles dzejoļu krājumu „Sikspārnis. Rekviēms”, kurš iznāca 1994. gadā – jau pēc dzejnieces nāves.
Komentāri

Kategorijas