Laika plānošanu vajag sākt ar atpūtas plānošanu!

0.0
Diennaktī mums visiem ir vienāds stundu skaits, bet ir cilvēki, ka šajā laikā izdara milzum daudz, bet ir tādi, kuriem acīmredzami neveicas ar laika plānošanu. Kā pagūt izdarīt visu un kā efektīvi plānot laiku?