Kādi ir šolaiku varoņi Latvijas sabiedrībā?

 Latvijas Radio Ziņu dienesta projektā “Simts statistiskie tautieši” aplūkotas arī nākotnes prognozes par dzīvi Latvijā pēc simts gadiem. Nākotnes prognozēs ierosinātas vairākas tēmas, viena no tām – latviešu varoņi un supervaroņi imports. Kādas īpašības piemīt patreizējiem Latvijas varoņiem? Vai tādi maz ir? Kā šī tēma var kalpot kā indikators nākotnes prognozēm?
Komentāri

Kategorijas