Vecāku sadarbība ar skolu - kad tā ir uzticēšanās, kad kritika vai traucēšana

Vecāku iesaistīšanās vai jaukšanās pirmsskolas un skolas pedagogu darbā, kāds ir zelta vidusceļš starp uzticēšanos, objektīvu kritiku un darba traucēšanu.
Komentāri

Kategorijas