Topošā ikonu restauratore: Tagad, ieejot baznīcā, uz gleznām raugos savādāk

0.0
Jau piecus gadus Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē Glezniecības restaurācijas programmas ietvaros studentiem gan no Latgales, gan no citiem novadiem ir iespējams apgūt ikonu un stājglezniecības restaurāciju.