Ministru kabinets pārdalījis neiztērēto naudu. Kam un kāpēc tā dota?

Gada beigās MK pārdala naudu, ko ministrijas nav iztērējušas. Kā vērtēt to, kam tiek tērēta nauda?
Komentāri

Kategorijas