Veselības aprūpes finansēšanas likuma atcelšana iecirstu būtisku robu nozares finansējumā

Veselības aprūpes finansēšanas likuma atcelšana nozīmētu, ka neilgā laikā jaunajai valdībai būs jāatrod alternatīvi avoti nozares finansēšanai. Būtisku daļu no nozarei paredzētā finansējuma šobrīd veido iezīmētā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu daļa.
Komentāri

Kategorijas