Kāpēc Bībelē tik liela uzmanība pievērsta cilvēka sirdij?

Kāpēc Bībelē tik liela uzmanība pievērsta cilvēka sirdij? Sirds ir ļoti svarīgs orgāns. Ja tā apstājas, dzīvība izdziest. Izrādās, ka garīgajā pasaulē ir tāpat. "Pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība," lasām Salamana pamācībās 4. nodaļā 23. pantā.
Komentāri

Kategorijas