Ruta Barauska par Tautas fronti un kafijas krūzītēm

Šodien 30.gadskārta aprit Latvijas Tautas frontei. Tā bija visu laiku lielākā tautas organizācija mūsu valstī, kas ar savu masveidību un intelektuālo spēku aizveda Latviju līdz valstiskajai neatkarībai. Pēdējos gados Tautas frontes muzejs arvien bagātīgāk papildinās ar dažādām Atmodas laika liecībām. Dažas no tām izcelsim šonedēļ mūsu rīta rubrikas laikā. Pirmais stāsts būs par zilajām kafijas krūzītēm, kas gan nekad nav lietotas Tautas frontes vajadzībām, bet kā zīmīga laika liecība nesen nodotas muzeja krājumam.