Atbalsta bāriņtiesu stiprināšanai deputātu vidū nav

Deputātu vidū trūkst atbalsta bāriņtiesu kapacitātes un pieņemto lēmumu kvalitātes stiprināšanai. Izmaiņas likumā, kas uzliktu par pienākumu apvienoties mazām bāriņtiesām, izveidot pilna laika štata vienības novados un nodrošināt bāriņtiesu locekļus ar atbilstošu izglītību, Saeimas Juridiskā komisija noraidīja. Pētot bāriņtiesu noslodzi un citus statistikas datus saistībā ar Latvijas bērnu adopciju uz ārvalstīm, Radio izgaismoja vairākas problēmas bāriņtiesu sistēmā. Mazākos novados nelielā noslodze neveido bāriņtiesu praksi un neveicina profesionalitāti. Tāpēc sadrumstalotās bāriņtiesas pamatā bieži vien pilda notāru funkcijas. 
Komentāri

Kategorijas