Krājumā “Trilium” iepazīstina ar lībiešu literatūras tulkojumiem angļu valodā

Starptautiskā lībiešu draugu biedrība un Lībiešu kultūras centrs atvēris lībiešu mūsdienu dzejas krājumu “Trilium”. Krājums veidots ar mērķi ar lībiešu literatūras tulkojumiem iepazīstināt arī angļu valodā lasošo auditoriju, un dzejoļi grāmatā tulkoti arī angļu valodā. Bilingvālā krājuma sastādītājs un redaktors ir Valts Ernštreits.
Komentāri

Kategorijas