Jānis Ļubka - kalējs ar mākslinieka sirdi

0.0
Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta Rogovka ir pazīstama ar to, ka te dzimuši un strādājuši daudzi Latgales patrioti un talantīgi cilvēki - Latgales sabiedriskie darbinieki, dzejnieki Pīters Miglinīks, Andrīvs Jūrdžs, Antons Kūkojs, Pēteris Jurciņš. Savukārt Šodien netālu no Rogovkas esošajā – Zaļmuižā bijušās muižas ēkā savu darbnīcu iekārtojis un jau 20 gadus strādā metālmākslinieks Jānis Ļubka, ko vietējie sauc - “mūsu kalēju”. Mākslinieks, spītējot cienījamajam vecumam, joprojām kurina ēzi. Lai arī savos 76 gados sarežģītus darbus viņš vairs gandrīz neuzsāk, joprojām no dzelzs kaļ dažādus sadzīves priekšmetus, neaizmirstot tiem piešķirt arī māksliniecisku piesitienu.