Ģimeņu dienas Minsterē un Aigara Krekela folkloras aktivitātes Preiļos

Šajā raidījumā kopā ar Rozīti Katrīnu Spīču atskatāmies uz pirmajām ģimeņu dienām Minsteres Latviešu centrā, Vācijā, savukārt Agnese Lukjanova aprunājas ar Aigaru Krekelu par viņa folkloras aktivitātēm Smelteros, Preiļu novadā.