Augu aizsardzības līdzekļu ietekme uz barības ķēdes posmiem dabā

Eiropā trauksmi pēdējos gados ceļ vides zinātnieki un biologi - strauji samazinoties kukaiņu daudzveidībai, problēmas ar pesticīdu radīto piesārņojumu uzrādās arī citos barības ķēdes posmos. Kāda ir situācija Eiropā un Latvijā? Kādi ir pašmāju pētījumi par augu aizsardzības līdzekļiem un to ietekmi?