Atslēgas. Privatizācija – pārēja uz brīvo tirgu un privātīpašuma diktētu kapitālismu

Nav tā, ka privātīpašuma slūžas Latvijā tika parautas vaļā vienā dienā, tas bija garš process, visai paradoksāls, jo sākotnēji privāto biznesu – kapitālisma stūrakmeni – padomju vara legalizēja, lai glābtu sociālismu. Paši pirmie privātie uzņēmumi – kooperatīvi – Padomju Savienībā tika atļauti 1987. gada sākumā. Pirmās privātās zemnieku saimniecības – kolhozu zemēs, ko paši kolhozi negribēja apsaimniekot, –  ļāva dibināt jau gadu vēlāk. Agrārā reforma – nāves priekšvēstnesis kolhoziem – tika uzsākta 1990. gadā.

1991. gada martā neatkarīgā Latvija, vēl nemaz nebūdama neatkarīga, sāka mokpilnu reformu ceļu arī ar valsts un pašvaldību uzņēmumu privatizāciju. Parlaments deklarēja – privatizācija nepieciešama, lai atjaunotu taisnīgumu. Vai sanāca? Vai varēja sanākt citādāk? Taisnīgāk?