Atslēgas. Kristapa Morberga vērtīgais mantojums

Visu laiku lielākais Latvijas Universitātes mecenāts Kristaps Morbergs nomira 1928. gadā. Pēc nāves visu savu miljonus vērto mantu viņš bija novēlējis tieši LU. Testamentā Morbegrs bija noteicis, ka LU jāizveido īpašs fonds, kam jāpārvalda viņa īpašumi un jāmaksā stipendijas trūcīgiem vai īpaši apdāvinātiem studentiem. Papildus LU no Morberga naudas varēja finansēt arī jaunos zinātniekus un mācībspēkus.

Fonds darbojas arī mūsdienās un līdz šodienai atbalstījis jau 642 Morberga stipendiātus. Fonda pārziņā nu ir neskaitāmu ziedotāju līdzekļi, taču vislielākais ir un paliek Morbergs. Šodienas izteiksmē viņa ieguldījums tiek lēsts ap 15 miljoniem eiro. Šīs nedēļas sērijā Atslēgas pētīs, kā LU tiek galā ar miljonus vērto īpašumu pārvaldīšanu, kā arī skaidros iemeslus, kāpēc bagāti cilvēki dalās ar savu naudu.