Karavīru dziesmas dzied vīru kopas "Vilki" un "Rūžupes veiri" dalībnieki

Visiem rozes dārzā ziedēj, manas rozes neziedēja, Vai tādēļ neziedēja, ka es augu karavīrs? Karavīru dziesmas dzied vīru kopas "Vilki" un "Rūžupes veiri" dalībnieki.