Vizin, vizin, braucin, braucin, Metenīša vakarā! Ar dziesmām sagaidām Meteņdienu

Vizin, vizin, braucin, braucin, Metenīša vakarā, toldarō, toldarō! Ar Meteņdienu sākas jauns saimnieciskais gads. Ar dziesmām to sagaida folkloras kopu "Krāce", "Laiva", "Kokle", "Skandinieki", "Grodi" un "Burdons" dalībnieki.