Vējš folklorā. Iztaujājam "Vēju grāmatas" autori Edīti Olupi

0.0
Par vēju tautas dziesmās, mīklās, teikās, ticējumos, buramvārdos un sakāmvārdos tradicionālās kultūras raidījuma Laika Ritu Raksti iztaujājam "Vēju grāmatas" autori Edīti Olupi.