Turaties, turaties, otras puses dziedātāji. Ar kāzu dziesmām iepazīstina pētnieces

Turaties, turaties, otras puses dziedātāji: Atspiežat gūžu kaulus jele durvju stenderēs. Pētnieces atklāj, kādas tautasdziesmas ir iekļautas 1136 lappušu biezajā akadēmiskajā "Latviešu tautasdziesmu" 12.sējuma izdevumā "Kāzas".