Muzicē mūzikas un deju kopa "Baltava"

Dižens auga ozoliņis mālainā kalniņā, Pretī auga kupla liepa, kas ozolu kaitināja. Tradicionālās kultūras raidījumā Laika Ritu Raksti muzicē mūzikas un deju kopa "Baltava".