Vai zini, kas tā par "ložu" Sesavas dievnamā Zemgalē?

0.0
Droši vien līdzīgs jautājums iespurdzis prātā ne vienam vien Sesavas luterāņu baznīcas apmeklētājam, ieraugot grezno sēdekli ar kolonnām un baldahīnu zāles altārdaļā. Kāds iedomāsies, ka raugās uz solu muižniekiem vai citiem svarīgiem ļaudīm; kāds cits prātos – kaut kas līdzīgs biktssolam, kāds redzams Romas katoļu dievnamos, bet ne jau pie protestantiem! Bet, ja to būs dzirdējis kāds, kurš pabijis vecajās Kurzemes hercogistes baznīcās, viņš piebildīs, ka var gan būt protestantiskā dievnamā biktskrēsls, bet tas jau parasti redzams pie kanceles uzejas.