Vai zini, ar ko īpaša ir Ikšķiles estrāde?

0.0
20. gadsimta 80. gadu sākumā uzbūvētā estrāde ir Ikšķiles sabiedrības radošās iniciatīvas un aktīvas darbības rezultāts. Estrādes kā sabiedriski nozīmīgas būves radīšanā izšķirošā loma bija vietējiem iedzīvotājiem – entuziastiem, kuru iniciatīvas kā sabiedrības labas gribas izpausmes realizācija notika brīvprātīgi. Ikšķiles estrāde tika uzbūvēta ikšķiliešu rokām. Tamdēļ mūsu estrāde ir teritorija ar vēstījumu par sabiedrības aktivitāti un vienotību konkrētu mērķu sasniegšanā. Te norisinājušies būtiski nacionālās atmodas, kā arī kultūras un sabiedrisko kustību attīstība un ar to saistītie notikumi 80. gados. Tolaik Ikšķiles estrādē notika padomju varas atļauti un uzraudzīti Jāņi, kurus apmeklēja daudzi trimdas latvieši, kas šo notikumu joprojām atceras.