Vai zini, cik cildens un krietns vīrs bijis mūsu valodnieks Jānis Endzelīns?

Tā ir latviešu klasiskās valodniecības pamatlicēja un izcilākā starptautiski atzītā latviešu valodnieka Jāņa Endzelīna 150. dzimšanas diena. 2012. gadā Eiropas eksperti par pašiem izcilākajiem zinātniekiem no Latvijas ir atzinuši valodnieku Jāni Endzelīnu, ķīmiķi Vilhelmu Ostvaldu un fiziķi Juri Upatnieku.