Latviešu valodas stunda: Ukrainas pilsētu nosaukumu izruna un rakstība

Kā turpmāk latviešu valodā pareizi jāraksta un jāizrunā Ukrainas pilsētu nosaukumi? Šo un citus jautājumus apspriedīsim marta latviešu stundā kopā ar filologiem Diti Liepu un Andreju Veisbergu