Iespējas gudri taupīt elektroenerģiju

Elektrības un citu energoresursu cenu pieaugums ir licis pārdomāt to, kā mēs šos resursus lietojam un ieslēgt taupības režīmu. Bet taupīt var gudri, tā, lai vakarā nebūtu jāsēž pilnīgā tumsā. Kas varētu palīdzēt  ekonomēt elektroenerģiju un tajā pašā laikā nezaudēt komforta sajūtu?