Valmierā lasa kopā ar suņiem

Bet lai uzlabotu bērnu lasītprasmi, Valmieras bibliotēkā ir iespēja ..... lasīt kopā ar suni! Suņa klātbūtne mazina uztraukumu un tas arī ļauj bērniem vairāk iedziļināties un izprast grāmatās rakstīto. Pilntiesīgi bibliotēkas apmeklētāji īpaši apmācīti suņi Valmierā ir jau vairākus gadus un kopīgās lasīšanas nodarbībās ar bērniem notiek laiku pa laikam. No Valmieras plašāk Elīna Lapiņa.