Zema aktivitāte iedzīvotāju sabiedriskajās apspriedēs

Aktivitāte pašvaldības rīkotajās iedzīvotāju apspriedēs ir zema – tā secina Gulbenes novadā. Pēdējās sabiedriskajās apspriedēs par pagastu teritorijas plānojumu iedzīvotāju apmeklētība ir dažāda. Pašvaldībā skaidro, ka iedzīvotāji nereti izmanto individuālas tikšanās vai savus ierosinājumus iesniedz elektroniski. Taču teritorijas plānošanas dokumentu sakārtošana skar ikvienu novada iedzīvotāju, kā arī atrisina domstarpības industriālo teritoriju ierīkošanā. No Gulbenes puses – Vidzemes TV.