Province. "Kaldabruņas ūdenszīmes"

Kamēr vieni sūrojas par bezdarba problēmām un kultūras dzīvi Latvijas laukos, tikmēr nelielā Sēlijas ciemā Kaldabruņa vietējie iedzīvotāji ir apvienojušies biedrībā «Ūdenszīmes». Tajā tiek radīti mākslas un dizaina priekšmeti, tādā veidā ar daiļradi risinot gan bezdarba, gan kultūras pasākumu jautājumu.

Taču ar to viņu ambīcijas nebeidzas. Tiek rīkoti pasākumi, izstādes, festivāli, un nelielā Kaldabruņa nu jau tiecas kļūt par savdabīgu kultūras centru Sēlijā.