Province "Kalkūni. Smaida cena"

0.0

Pēdējā pusgada laikā medijos vairākkārt tiek minēts Kalkūnu ciems. Šeit atrodas lielākais un savā profilā vienīgais sociālās aprūpes centrs Latgalē. Desmitiem jauniešu invalīdu, kā arī aprūpē nonākušie bērni šo vietu sauc par mājām. Šī gada maijā valsts lēma slēgt Kalkūnus, bet šonedēļ, pēc pašvaldības deputātu un aprūpes centra darbinieku centieniem šī iecere tika mainīta. «Province» pavadīja vienu dienu ar Kalkūnu iemītniekiem. Tur redzētais un dzirdētais apkopots 2.oktobra raidījumā.