Nora Bumbiere — Par pēdējo lapu (1977)

Nora Bumbiere izpilda populāro Raimonda Paula dziesmu «Par pēdējo lapu» (Jāņa Petera vārdi). Fragments no agrāk nepublicētas 1977. gada koncertfilmas «Manas zaļās zemes balsis» (oriģ. krieviski) — veltījuma Oktobra revolūcijas 60. gadadienai. Operators Jānis Buks. Apvienība «Telefilma—Rīga».

Latvijas Televīzijas arhīvā šī ir nosacīti bieži sastopama dziesma, jo Noras Bumbieres priekšnesumā vien ir pieejami vēl trīs citi šīs dziesmas ieraksti. Tiesa, šis ir vecākais no šāda veida ierakstiem un, noprotams, ka tieši šeit dziesma televīzijā ierakstīta pirmoreiz.